janvier-06   STATION Cap Couronne                  
           
Tn 5,7   HRR 115,8  
Tnn 1,0   Vent Moyen 21,9  
Tx 10,4   Rafale Maxi 0,0  
Txx 13,9        
Tx la plus basse 6,1        
Tmin la plus haute 10,6        
 
février-07   STATION Cap Couronne    
           
Tn 8,4   HRR 32,0  
Tnn 3,3   Vent Moyen 17,7  
Tx 13,7   Rafale Maxi 0,0  
Txx 16,0        
Tx la plus basse 10,2        
Tmin la plus haute 12,2   Jours manquants 9,0  
 
mars-07   STATION Cap Couronne    
           
Tn     HRR    
Tnn     Vent Moyen    
Tx     Rafale Maxi    
Txx          
Tx la plus basse          
Tmin la plus haute          
 
avril-07   STATION Cap Couronne    
           
Tn     HRR    
Tnn     Vent Moyen    
Tx     Rafale Maxi    
Txx          
Tx la plus basse          
Tmin la plus haute          
 
mai-07   STATION Cap Couronne    
           
Tn     HRR    
Tnn     Vent Moyen    
Tx     Rafale Maxi    
Txx          
Tx la plus basse          
Tmin la plus haute          
 
juin-07   STATION  Carpentras    
           
Tn     HRR    
Tnn     Vent Moyen    
Tx     Rafale Maxi    
Txx     Hum moyenne    
Tx la plus basse          
Tmin la plus haute          
 
juillet-07   STATION Cap Couronne    
           
Tn     HRR    
Tnn     Vent Moyen    
Tx     Rafale Maxi    
Txx          
Tx la plus basse     Jours manquants    
Tmin la plus haute          
 
août-07   STATION Cap Couronne    
           
Tn     HRR    
Tnn     Vent Moyen    
Tx     Rafale Maxi    
Txx          
Tx la plus basse          
Tmin la plus haute          
 
septembre-07   STATION Cap Couronne    
           
Tn     HRR    
Tnn     Vent Moyen    
Tx     Rafale Maxi    
Txx          
Tx la plus basse          
Tmin la plus haute          
 
octobre-07   STATION Cap Couronne    
           
Tn     HRR    
Tnn     Vent Moyen    
Tx     Rafale Maxi    
Txx          
Tx la plus basse          
Tmin la plus haute          
 
novembre-07   STATION Cap Couronne    
           
Tn     HRR    
Tnn     Vent Moyen    
Tx     Rafale Maxi    
Txx          
Tx la plus basse          
Tmin la plus haute          
 
décembre-07   STATION Cap Couronne    
           
Tn     HRR    
Tnn     Vent Moyen    
Tx     Rafale Maxi    
Txx          
Tx la plus basse          
Tmin la plus haute          
 
 
ANNUEL 2007          
           
Temp maxi 2007 16,0 Précip 147,8    
Temp mini 2007 1,0        
           
Tx moy 12,1        
Tn moy 7,0